19 juni 2011

Lärandeperspektiv

Jag håller på att läsa Greppa språket igen. Dels för att det är en intressant bok. Dels för att det är en del av hemläxan jag har inför vårt Lgr 11-arbete under morgondagens kompetensutvecklingsdag.

Hur som helst så läser jag om olika lärandeperspektiv och vilken betydelse dessa olika sysnätt kan ha på hur vi ser på våra elever, hur de lär sig och hur klassrumskommunikationen kan se ut. I Greppa språket finns en väldigt tydlig sammanfattning i form av ett schema där man på ett överskådligt sätt kan se hur de olika perspektiven på lärande påverkar synen på språket och klassrumskommunikationen.
Jag kopierar in den bilden här så får vi hoppas att ni kan läsa. Annars finns bilden på sidan 22 och 23 i Greppa språket.
 
Perspektiv på lärande, språk och klassrumskommunikation - ur Skolverkets Greppa Språket
 

Vill ni läsa mer om olika lärandeperspektiv rekommenderar jag verkligen den sammanfattning som finns i Greppa språket.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

5 kommentarer:

 1. Intressant. Det är nog bra att vara medveten om vad man gör och varför. Läggs det värderingar på de olika perspektiven i boken?

  SvaraRadera
 2. Att få det helt "värderingsfritt" är nog svårt. Det som framförs är ju att våra styrdokument är uppbyggda utifrån det sociokulturella perspektivet men jag tycker nog boken håller sig relativt objektiv till de olika lärandeperspektiven.

  SvaraRadera
 3. Är det verkligen så? Jag köper att det inte går att nå alla mål utan att det finns med, men det finns många mål som nås effektivt även med de två andra. Jag tror att det är bra om eleverna möter alla tre. Dels för att vi är olika och lär oss på olika sätt, men också för att vi lärare har olika styrkor och behöver agera utifrån dem.

  SvaraRadera
 4. Om det är så, vet jag inte, jag vet bara vad som står i Greppa språket. Man måste ju ha i bakhuvudet att denna uppspaltning och redogörelse av lärandeperspektiv såklart har sin tyngdpunkt på språk och språkutveckling och i förlängningen språkutvecklingens betydelse för kunskapsutvecklingen. Det finns ju även annat i våra styrdokument men språket ska ju genomsyra allt. Så här står det i Greppa språket:

  "Begrepp som kan knytas till sociokulturella perspektiv har haft stor genomslagskraft i Sverige när det gäller synen på språk och språkutveckling. Språk, tänkande och kunskapsutveckling går hand i hand i detta perspektiv, och språket har en avgörande betydelse i kunskapsutvecklingen. Våra styrdokument bygger huvudsakligen på en sådan syn på kunskap och lärande. Kunskap konstrueras språkligt och språk fyller olika funktioner i olika sammanhang, så också i olika skolämnen. Detta är en del av förklaringen till diskussionen om alla lärares ansvar för elevernas språkutveckling."

  Som jag ser det så stämmer det ganska bra överens med hur jag läser och tolkar Lgr 11. Även Lpo 94 även om det inte alls var lika tydligt där.

  Att alla sedan lär på olika sätt och att vi som lärare har olika styrkor behöver ju inte utesluta att man inte kan ha samma syn på hur språket "utvecklas genom aktivt deltagande i de sociala sammanhang man ingår i" och att "lärande utgår ifrån sociala sammanhang mellan individer, först mellan individer och sedan genom individuell bearbetning."

  Så ser jag på det hela.

  SvaraRadera
 5. Tack för långt och klargörande svar, Anna Kaya. :)

  SvaraRadera