24 maj 2011

Björklund och andraspråksutvecklingen

Jag ägnade en halvtimme åt att titta och lyssna på Aftonbladets intervju av Björklund och slås återigen av det faktum att vår utbildningsminister lite för ofta ägnar sig åt tyckande och tänkande i stället för att uttala sig om sådant som forskning visar är sant.

Jag pratar i detta fall om detta citat:
På eleven Aras skola Hjulstaskolan klarar sig knappt hälften av eleverna vidare till gymnasiet. Vad ska du göra åt det?– Ett par saker är centrala. Det ena är för det första måste det vara ett otroligt fokus på det svenska språket i de här skolorna med mycket invandrarbarn. Så jag tycker att man i de här nya läroplanerna ska skapa ett utrymme där man helt enkelt den första tiden mer eller mindre struntar i övriga ämnen och totalkoncentrerar sig på svenska.
Detta är ju något man kanske kan tro är bra, och som man kan tro är rätt, men all forskning visar att elever utvecklar sitt andraspråk bättre om de får använda språket i ett större meningsfullt sammanhang, som genom att delta i ämneundervisning, än om man ser på språkutveckling som ett isolerat fenomen.

Att tala om att skapa utrymme i våra nya läroplaner för isolerad språkundervisning tyder på att Björklund inte har förstått hur pass stor vikt språkutvecklingen har i våra nya styrdokument. Det poängteras gång på gång att språkanvändningen och språkutvecklingen ska stimuleras i skolans alla ämnen, under skolans alla lektioner. Björklund säger att vi ska fokusera på svenska, svenska och svenska och det har han ju helt rätt i, men vi kan skrika oss blå på alla sätt vi kan utan att det kommer att leda till ökad skolframgång för våra flerspråkiga elever om vi inte samtidigt kompetensutvecklar oss och lär oss hur vi ska undervisa språk- och kunskapsutvecklande. Det är det vi ska satsa på. Det är det vi måste vi in i våra lärarutbildningar och det inom detta vi måste forska ännu mer om.

Idag är det 20% av alla elever i grundskolan som har en flerspråkig bakgrund. Det går inte längre att tänka att andraspråkutveckling inte rör mig, att det bara handlar om skolor i enstaka segregerade bostadsområden. Det rör oss alla!

När det gäller de nyanlända eleverna gäller helt sonika att de inte har tid att vänta med sin kunskapsutveckling tills de har lärt sig svenska. Det tar många år att lära sig så mycket svenska att man kan säga att man behärskar skolspråket och det vore tjänstefel av grövsta graden att låta elevernas kunskapsutveckling stå still medan "de ska lära sig svenska". Språkutveckling och kunskapsutveckling måste gå hand i hand. Det är vår skyldighet, både i Lpo94 men framförallt i Lgr11.

Jag har skrivit ett flertal inlägg om lyckad andraspråksundervisning och ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, samt inlägg som handlar om vilka som lyckas och vilka som är förlorarna i den svenska skolan och vikten av lärares kompetens. Jag önskar att Björklund och övriga kommunal- och rikspolitiker, skolledare och lärare kunde ta del av dessa inlägg för jag tror på fullt allvar att svenska skolan har mycket att lära och utveckla inom detta område.

Om någon är intresserad av att läsa mer om språket i ämnet rekommenderar jag "Språk + ämne = sant! - en studie om språkutvecklande ämnndervisning". (.pdf)

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

7 kommentarer:

 1. Hoppas att rätt personer läser det här inlägget!

  SvaraRadera
 2. Ja, Anna-Lena, det hoppas jag med! :)

  SvaraRadera
 3. Bra skrivit Anna! hoppas, hoppas bara att de som bestämmer förstår vad som är bäst för eleverna./ Bodil S

  SvaraRadera
 4. Så sant. När jag bodde i Tyskland hoppade jag ganska snart av min tyskakurs, eftersom jag inte tyckte den ledde någonstans. Däremot lärde jag mej väldigt mycket tyska på mina "vanliga" lektioner.

  SvaraRadera
 5. Bra Anna! Tror att man är mer medveten om detta på lägre stadier, i alla fall såg jag mer kunskap när jag var på grundskolan i just språkutvecklande arbete i olika ämnen. Då jobbade jag visserligen i ett område med många elever som hade annat modersmål än svenska. Nu på gymnasiet bygger det helt på den enskilde lärarens vilja och eventuella kunskaper. Ny chef i höst och en rutin för hur våra elever ska kunna komma ut på program blir det första vederbörande för jobba med tillsammans med oss. Nu blir det lätt ett val mellan svenska och andra ämnen. Har beställt Greppa språket till alla i arbetslaget. Ska dessutom genast läsa pdf:en du tipsade om.

  SvaraRadera
 6. Jag gläds av dina kloka ord och tänker så det knakar för att bli klokare när det gäller hur jag som rektor kan arbeta med frågan om allas ansvar för språkutvecklingen hos andraspråkselever.

  SvaraRadera
 7. Tack för alla kommentarer!

  Linda, enligt O, jag tror din iakttagelse är helt korrekt. Ju yngre eleverna är ju större kunskap tror jag lärarna har i språkutvecklande arbetssätt. Vi får hjälpas åt att sprida Greppa språket-budskapet!

  SvaraRadera