Sidor

20 augusti 2012

Magneter och språk

Jag hittade ett intressant klipp som Ulrika Jonson har spelat in om en "kylskåpsmagnets-sida" som jag skulle kunna tänka mig att arbeta med tillsammans med mina elever.

Vi brukar ganska ofta "klippa sönder" olika texter eller meningar för att försöka rekonstruera dem, eller bygga om meningarna på helt nya sätt. Jag har haft en StarBoard i mitt klassrum som har haft en sådan funktion men med hjälp av denna sida kan man göra detta direkt i datorn eller tillsammans i klassen med hjälp av en projektor.

Man kan också tänka sig att man kan sortera olika sorters ord. Ulrika tar ordklasser som exempel i klippet nedan men man kan lika väl tänka sig att man sorterar ord i över- och underordning (t ex djur - husdjur - katt) eller att man ska sortera olika ord utifrån likheter/olikheter, typ "Vilken ska bort?". Man kan också tänka sig att man skriver upp alla processer/verb som återfinns i en instruktion som eleverna har arbetat med och sedan låta eleverna lägga processerna i rätt ordning innan de skriver en återgivande text om hur de gjorde uppgiften utifrån instruktionen. Såklart kan man göra samma sak utifrån något man gjort tillsammans, ett studiebesök eller liknande, för att eleverna ska få träna på att återberätta. Ett alternativ skulle vara att man även gav eleverna ett flertal olika tidsbindeord att välja mellan för att träna på att använda och variera mellan "Först..", "Efter det...", Sedan..." Efteråt..." och "Till sist..."

Ett annat användningsområde är att eleverna får använda magnetfunktionen när de ska sortera upp fakta som ska ingå i en rapport för att förtydliga vilken fakta som ska ingå var. I en beskrivande rapport för ett djur kan det betyda att man sorterar upp beskrivande ord som har med föda att göra i en stapel, beskrivande ord som har med ungar att göra i en annan t ex.

För de elever som är i början av sin läs- och skrivutveckling kan magneterna vara ett bra sätt för dem att kunna arbeta med sin text på ännu ett sätt. Att klippa i sär och sedan bygga ihop en redan känd mening kan vara ett bra sätt att både träna på ordigenkänning, avkodning och meningsbyggnad.


Magneter och språk av Ulrika Jonson (Ulrikas youtube-kanal)