01 november 2012

Ämnet svenska som andraspråk

Hela den här bloggen handlar på ett eller annat sätt om svenska som andraspråk eller flerspråkiga elevers lärande och jag blir ofta kontaktad av lärare, lärarstudenter eller skolledare som har organisatoriska och praktiska frågor gällande svenska som andraspråksämnet. Det kan vara frågor som är lätta att svara på för att man kan ge ett citat ur skolförordningen, läroplan eller något kommentarmaterial etc, men det svar man får måste tolkas och anpassas utifrån de förutsättningar man har på sin egen skola i sin egen kommun. Och det är, som ni vet, långtifrån enkelt.

Jag har själv många frågor som jag bollar med mina kollegor i skolan, mina kollegor på NC och mina kollegor i det utvidgade kollegiet. Jag tycker om att tänka tillsammans med andra, att fundera, vända och vrida på olika frågeställningar. Jag tycker om att lära av och med andra och jag utvecklas av att utbyta tankar och erfarenheter med många olika människor. Detta är en av anledningarna till att jag är så förtjust i mina utvidgade nätverk med intressanta personer som jag lärt känna via bloggar, facebook och twitter.

Igår kväll lyfte jag en fråga på twitter angående hur rektorer dokumenterar det beslut som talar om att en elev läser ämnet svenska som andraspråk i stället för svenska. Den frågan ledde vidare till en diskussion om hur rektor skaffar sig kunskap om att ett sådant beslut ska fattas och vikten av att ha kompetenta sva-lärare  som kan göra en bedömning av elevens språk. Vilket i sig ledde vidare till frågan om vilka bedömningsinstrument som användes och hur ofta man använde dem. Vilket ledde vidare till frågan om hur länge beslutet gällde, en del omprövade varje år och andra lät besluten gälla tills nytt beslut fattades. Vilket sedan ledde vidare till frågan om svenska som andraspråk ska ses som ett "övergångsämne", dvs att eleverna ska läsa enligt kursplanen i svenska när de kan tillräckligt bra svenska (vem avgör det och hur?) eller om eleven ska ha sva under hela sin skoltid.

Ja, ni förstår. Det blev en lång diskussion och twitter är inte alltid ultimat för långa diskussioner, speciellt inte om man vill återkomma till frågorna i efterhand, så jag började höra efter om intresse fanns för en facebook-grupp där vi kan diskutera dessa frågor i stället. Intresset var väldigt stort och vi är just nu 116 medlemmar i gruppen som startade i förmiddags.

Har du ett facebook-konto får du mer än gärna ansöka om att gå med i gruppen. Ingen av oss sitter på några självklara svar på några frågor men vi har alla erfarenhet och kompetens att dela med oss av. Inte för att en organisationsmodell går att direktöverföra på en annan verksamhet men med hjälp av input från andra kan vi komma på nya intressanta lösningar som passar vår egen verksamhet.

Tänk på att "sharing is caring", passa på att ladda upp riktlinjer, språkutvecklingsprogram och olika dokument som kan vara av intresse för andra lärare och skolor i andra delar av Sverige. Och bjud mer än gärna in lärarstudenter, lärarkollegor och övriga pedagoger eller skolpersonal, skolledare, politiker, tjänstemän på förvaltningarna och andra som på ett eller annat sätt har med dessa frågor att göra.

Varmt välkomna till Svenska som andraspråk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar