30 januari 2013

Sigtunaboxen - skolutveckling i Sigtuna

Jag får många frågor om Sigtunaboxen eftersom jag i måndags 28/1-13 twittrade väldigt mycket under taggen #Sigbox. Många blev inspirerade och intresserade: "Vad är det där Sigtunaboxen egentligen för något? Var kan vi läsa mer? Berätta!"

Eftersom Sigtuna kommun inte har skrivit något om Sigtunaboxen på webbplatsen ännu (det är på gång) tänkte jag försöka samla mina tankar och intryck om detta intressanta skolutvecklingsprojekt på min egen blogg. Jag börjar med att försöka förklara vad tanken med Sigtunaboxen är så återkommer jag med mina egna reflektioner under resans gång.

Sigtunaboxen har vuxit fram utifrån det skolutvecklingsprogram för framtidens skola som Sigtuna kommun har tagit fram. Förväntningarna och målen är högt ställda:
Detta är ett program som anger vad som är viktigt för utvecklingen av grundskolan och gymnasieskolan i Sigtuna kommun. En tydlig och hållbar satsning på kunskap, delaktighet, trygghet och organisation ska senast 2015 ge Sigtuna kommun en plats bland de bästa skolkommunerna i Sverige.
I Lärarförbundets senaste rankning gällande Sveriges bästa skolkommun hamnade Sigtuna på plats 236. Vi har alltså en rejäl resa framför oss och för att lyckas bli en av de bästa skolkommunerna 2015 måste det satsas rejält. På alla nivåer. I skolutvecklingsprogrammet står det även att
Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen, utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter.
och det är här vårt treåriga skolutvecklingsprojekt Sigtunaboxen kommer in i bilden.

Sigtunaboxen tar sitt avstamp i tanken att "lärarnas pedagogiska skicklighet och deras återkoppling till eleverna är centralt för elevernas skolresultat" (för att citera SKL och indirekt även Hattie) och att lärande bara kan ske om eleverna förstår vad de lärt sig. Men det handlar även om att fundera över vad kunskapande för framtiden innebär och vilka krav det ställer på skolan och lärarna.

Sigtunaboxen = BFL + IKT + språk


Sigtunaboxen innehåller tre väldigt viktiga beståndsdelar, bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt. Fokus ligger på att utveckla lärarnas kompetens så att de kan hjälpa eleverna att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling, sin lärandeprocess och förmågan "att utveckla en näsa för kvalitet", som Anders Holmgren från Borås sa på vår uppstartsdag 28/1-13. IKT och användningen av olika digitala verktyg och digitala medier underlättar för ett synliggörande av kunskap och elevens egen lärandeprocess på samma gång som det underlättar för ett meningsfullt lärande och är därför en viktig beståndsdel i Sigtunaboxen.

På vår uppstartsdag visade Patricia Diaz upp en mängd olika verktyg och deras användningsområden och hennes presentation kan du bläddra i här:


Hur fungerar det?


Rent praktiskt innebär Sigtunaboxen att varje skola utser ett antal lärare som får delta i en samtalsledarutbildning, en form av kollegialt lärande som leder till utveckling av undervisningen. Dessa lärare kommer sedan vara samtalsledare på sin egen skola och leda varsin samtalsgrupp vilket leder till att alla lärare deltar i denna satsning. Lärarna kommer att träffas i dessa samtalsgrupper var fjärde vecka och på så sett utveckla sin egen praktik med gruppens stöd.

Samtliga skolors utsedda samtalsledare påbörjar utbildning under februari 2013 och utbildningen innehåller en BFL-del och en IKT-del. BFL-delen leds av kursledare från Borås, som har genomfört ett liknande utvecklingsprojekt (Robert Walldén är en lärare i Borås som skrivit lite om hans tankar om detta projekt på Skollyftet), och IKT-delen av utbildare inom IKT. Utbildningen kommer även kryddas med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Sigtunaboxens projektledare Lars Sundberg och Pi Högdahl presenterar Sigtunaboxens kollegiala lärande på följande sätt.

Jag är en av de lärare som kommer bli utbildad till samtalsledare och vår första träff är redan nästa vecka. Jag ser verkligen fram emot att få delta i denna väldigt intressanta skolutvecklingsresa med hjälp av Sigtunaboxen. En resa där jag får chans att lära av och med mina kollegor och där vi kommer att få möjlighet att utveckla framtidens skola i Sigtuna tillsammans.

Ni som känner mig vet ju att jag verkligen förordar kollegialt lärande där man lär av och med varandra och att mitt utvidgade kollegium betyder otroligt mycket för mig. Det är nog därför jag så starkt känner att Sigtunaboxen är helt rätt väg att gå. Jag hoppas och tror att jag har rätt.

På återhörande!

ps. Läs gärna vad Gunilla Ordell, rektor på en av kommunens skolor, Råbergsskolan, skriver om sjösättningen av Sigtunaboxen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar