13 mars 2011

Ner i källaren och leta kateder! Eller?

Lärare! Se till att ni ställer klockan riktigt tidigt imorgon så ni hinner ner i källaren och leta upp någon gammal kateder. Enligt Björklund är det nämligen katederundervisningen som är framgångsfaktorn vi behöver för att vända svenska skolans sjunkande resultat.

Såklart vet Björklund och alla de andra i hans "stab" att ordet, begreppet och fenomenet "katederundervisning" får många lärare att se rött. Såklart är detta ett sätt att skapa debatt, att provocera, att skapa opinon. Allt detta vet vi. Och vi minns förra gången. Då var det Malin Siwe som ville få in katedern i klassrummet igen.

Ok. Det fungerar. Vi lärare blir provocerade. De allra flesta av oss. Det är bra att vi reagerar men det är synd om vi fastnar i ilskan och irritationen, för egentligen skulle vi kunna lyfta diskussionen till en helt annan nivå. vi är nog alla överens om att lärarledda lektioner är ett måste. Vi som arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är även väldigt införstådda med att vi måste undervisa explicit samtidigt som vi ska utgå ifrån elevernas erfarenheter, redan införlivade kunskaper och intresse. Alla förstår att detta inte är förenligt med att "forska själv" eller "eget arbete". Det har vi vetat länge. Men, tyvärr Björklund, det fungerar inte med katederundervisning heller. Det fungerade inte då och det fungerar inte nu.

Jag hoppas och tror att Björklunds intentioner är goda men att vara en bakåtsträvare är inte en lyckad framgångsfaktor. Det var inte bättre förr, alltså ska vi inte ta tillbaka begreppet katederundervisning. Låt oss prata om lärarledd undervisning som motiverar, förklarar och exemplifierar men låt oss för all del inte glömma det som begreppet katederundervisning aldrig innebär: interaktion. Och det är genom interaktion som vi lär allra mest.

För övrigt tror jag att alla lärare skulle lyckas ännu lite bättre med att få sina elever att nå målen om man utgick i från dessa 7 sätt. Vill Björklund kalla detta för katederundervisning så får jag väl leva med det.

Diskussionen lever vidare på twitter under taggen #merkateder. Missa inte det!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,