20 maj 2012

Missa inte Symposium 2012 - vilken kompetensutveckling!

Jag sitter och lusläser programmet inför Symposium 2012, den nationella konferens som Nationellt centrum för svenska som andraspråk arrangerar vart tredje år, och slås av hur många intressanta föreläsningar, seminarier och workshops det finns att ta del av under dessa två dagar, 4-5 oktober. Hur ska man kunna välja?

Årets symposium har rubriken Lärarrollen i svenska som andraspråk - om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning och en plenarföreläsning som jag tycker verkar väldigt intressant, och aktuell, är den som heter Två svenskämnen – varför så lika? I den föreläsningen kommer Anna Österlund, undervisningsråd på Skolverket och Lena Sjöqvist, universitetsadjunkt på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, samtala om en del frågor som fortfarande diskuteras efter ett år med de nya styrdokumenten:
  • Hur synliggöra skillnaderna mellan kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk?
  • Vilka elever ska läsa svenska som andraspråk?
  • Hur kan man organisera undervisningen?
  • Vilken lärarbehörighet krävs?
Väldigt viktiga frågor att lyfta och diskutera och viktigt för många av oss att ta del av.

Ett seminarium som jag gärna deltar i heter Modellklass – Hur arbetar man på ett effektivt sätt för att uppnå ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska? Där kommer skolledare och lärare från Dammhagskolan i Landskrona att berätta om deras arbete med modellklasser. En modell som utgår från fem framgångsfaktorer inspirerade av Tomas & Collier: sociokulturell stödjande miljö, höga förväntningar, föräldrasamverkan, modersmålsundervisning/studiehandledning och svenska som andraspråk. Rektor, klassansvarig, modersmålslärare, specialpedagog och sva-lärare kommer också att berätta om hur de kartlagt eleverna, analyserat deras resultat och vilka insatser de gjort för att öka måluppfyllelsen. 

En av lärarna på Dammhagskolan, Jessica Hyrefelt, pratar mer om detta i URs program Lärarrummet (inloggning via AV-central eller UR acess krävs) och jag tror de är på helt rätt väg. Man kan också läsa om Dammhagskolans modellklass på Landskronas webbplats om ni vill veta mer.

En annan föreläsning som jag tror kan väcka en del nyttiga frågor och tankar är föreläsningen med René León Rosales som skrivit avhandlingen Vid framtidens hitersta gräns: Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. Han har döpt föreläsningen till Kategoriseringar, identiteter och språk och kommer bland annat lyfta frågan på vilka sätt en kategori som ”elever/studerande med utländsk bakgrund” är med om att socialt skapa skillnad mellan olika individer. Föreläsningen kommer också presentera en problematiserande diskussion av relationen mellan sätt att kategorisera individer och grupper av individer och deras egna identifikationer, samt hur språk utgör en aspekt av hur sociala hierarkier återskapas i skolan och på andra platser i samhället. Väldigt intressant, eller hur? Vill du läsa mer om René León Rosales kan du läsa om honom och hans avhandling i Lärarnas Nyheter eller kanske denna intressanta artikel om att det är svårt att vara en idealelev i förorten.

Det här med ökad måluppfyllelse är av yttersta vikt och därför kommer det bli intressant att få lyssna på två skolledare, Claes Ehrnebo och Annika Sjölund, från Änggårdsskolan i Linköping när de berättar om hur de aktivt satsat på ett språkutvecklande arbetssätt. Seminariet heter Språkutvecklande arbetssätt ur ett skolledarperspektiv och de kommer att beskriva Änggårdsskolans process med att få all personal att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. De startade i liten skala 2007 och de kommer beskriva de utmaningar som de som skolledare har och har haft att bemästra. Vilka är deras framgångsfaktorer och vilka fallgropar hade de gärna hoppat över?

Detta som jag skrivit om nu är bara ett litet smakprov på vad som erbjuds under "barn- och ungdomsspåret" på Symposium 2012, vill du läsa alla presentationer i workshop- och seminarieprogrammet med barn och ungdomsinriktning kan du ladda ner det som .pdf-fil. Det finns även presentationer för workshoppar och seminarier i "vuxenspåret" och även ett program för de plenarföreläsningar som är gemensamma för alla.

Är du skolledare och läser detta ber jag dig skicka någon lärare från din skola till Symposium 2012 eller ännu hellre, ta med dig en eller flera så ni kan diskutera vidare på hemmaplan efteråt. Det kan framstå som dyrt men är väl värt pengarna. Dessutom är det fortfarande 1000 kr billigare ett tag till, i början av juni höjs priserna. Anmäler er gör ni på denna sida.

Är du lärare som undervisar flerspråkiga elever eller kanske lärare i svenska som andraspråk så hoppas jag att vi ses 4-5 oktober på Stockholms universitet!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,