06 april 2011

Behörigheten för svenska som andraspråkslärare

Nu kan man läsa förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor, på riksdagens hemsida. Den är inte helt lätt att läsa och förstå men det finns ett stycke som i mina ögon hoppar ur texten och det gäller grundskolans år 1-3 §3:
En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i den eller de årskurser och i det eller de ämnen som omfattas av lärarens utbildning. En lärare som är behörig att undervisa i svenska är dock även behörig att undervisa i svenska som andraspråk.
För år 1-3 är alltså en svensklärare behörig att undervisa i svenska som andraspråk. Den formuleringen återfinns inte under beskrivningen över grundskolans år 4-6 eller 7-9. Det tolkar jag som att svensklärare som undervisar i år 4-9 inte är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk.

Vilket raskt leder oss tillbaka till den här debatten.

Mer om hur detta påverkar skolan och eleverna har jag skrivit om i ett eget inlägg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , ,

6 kommentarer:

 1. Är det sant? Vad läser de svensklärare som arbetar i år 1-3 om andraspråksinlärning i sin utbildning?

  SvaraRadera
 2. Jag läser till svensklärare mot förskola, låg- och mellanstadiet på Malmö Högskola och har hittills läst en hel del svenska som andraspråk. I den nya utbildningen vet jag inte hur det blir.

  SvaraRadera
 3. Linda O, jag undrar exakt samma sak och ställer även frågan i mitt senaste blogginlägg.

  Sökaren, tack för ditt svar! Malmö högskola har legat i framkant när det gäller integreringen av sv och sva i sin lärarutbildning men det verkar som att de har ändrat om nu. Skulle du anse att din kompetens är tillräcklig? (svårt att svara som student, det förstår jag!)

  SvaraRadera
 4. Jag har ett år kvar på min utbildning men hittills känner jag att jag har fått grundläggande men inte tillräckliga kunskaper om i svenska som andraspråk. Min utbildning har varit späckad med saker och i svenska som andraspråk har jag fått läsa mycket vettigt men inte hunnit få tillräckligt mycket föreläsningar och handledning i ämnet. Alldeles för mycket som ska läsas som inte hinner bearbetas och genom hela utbildning för lite tid med lärarna.

  SvaraRadera
 5. Åk 1-3 är ju läsinlärning relativt likt som svenska som andra språk. Antar att det är därför en lärare i svenska även blir behörig i sva. Barn under 12 år lär sig ett nytt språk relativt lätt. De som behöver extra stöd är de som hade varit svara i sitt eget hemland och de märks även i Sverige. Här behövs mer speciallärare än de som har SVA.

  SvaraRadera
 6. Svar till anonym
  Läsinlärning är ju en sak, men den visar inte läraren hur den unga elevens språk utvecklas: Har eleven en relevant syntax/grammatik för sin ålder? är ordförrådet i linje med vad modersmåls-svenska barn har? kan eleven uttrycka komplicerade tankar? böja orden grammatiskt korrekt? ja, kan läraren följa upp elevens språk och se att det faktiskt utvecklas? Vilka attityder och kunskaper har lärare utan sva-utbildning kring modersmålets roll? För detta behövs utbildning i svenska som andraspråk för att undervisa barn i den ålder, då de kommer i kontakt med skolspråket och ska "ladda upp" och kraven i skolan stiger för varje år. Då, verkligen, behöver sva-barnet kunna utveckla sin svenska med professionell ledning av en kunnig lärare.

  SvaraRadera