05 oktober 2012

Symposium 2012 - dag 1

Idag var det så äntligen dags för Symposium 2012. Vi är ca 850 deltagare som ska lyssna på föreläsningar och seminarier på Stockholms universitet i två dagar.


Dagen startade med inskrivning och mingel i foajén innan Anders Philipsson, prefekt på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet inledde konferensen.


Symposiets förste talare var Constant Leung från King's College London som talade om andraspråksämnets vara eller inte vara och komplexiteten i andraspråkslärarrollen. Om hans föreläsning har Linda på Ordklyverier skrivit ett intressant blogginlägg.

Efter en smått kaotisk mingellunch var det dags för oss som går "barn och ungdomsspåret" att vandra i väg på olika parallellagda seminarier. Jag valde att lyssna på Monica Axelsson som pratade om de förändringar som komma skall när det gäller utbildning av nyanlända elever.

Monica Axelsson utgick ifrån det pressmeddelande regeringen skickade ut för ett tag sedan och förklarade att det som i dag är Allmänna råd för nyanlända troligtvis kommer bli en förordning. Alltså inte längre ett "bör", utan ett "ska". Hon pratade också om att den definition som finns angående begreppet "nyanländ elev" kan komma att förändras till något som kan likna "Utifrån inflyttade som anlänt före eller efter skolstart. Nyanländ under 4 år."

Monica Axelsson tog också upp vikten av en pedagogisk kartläggning av nyanlända elevers tidigare kunskaper och att det kommer att bli ett krav. Det kräver att vi kommer behöva oerhört många modersmålslärare som även har ämneskompetens eftersom kartläggningen enklast och bäst görs på modersmålet.

Avslutningsvis pratade Monica Axelsson om den tvärvetenskapliga studie hon och Nihad Bunar genomför nu där de studerar mottagandet och organisationen av nyanlända elever i tre svenska kommuner.

Jag lyssnade även på lärare och skolledare från Dammhagsskolan i Landskrona som utarbetat modellklasser på sin skola där ett medvetet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i kombination med tydliga mätinstrument och resultatanalys har lett till högre måluppfyllelse.

De berättade om hur de samarbetar modersmålslärare - klass/ämneslärare och hur det genrepedagogiska arbetet genomsyrar det mesta. De beskrev hur de omfördelat de resurser de har till sitt förfogande så de kommer eleverna till gagn på allra bästa sätt och hur de satsat på kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare. Om just dessa modellklasser handlar ett avsnitt av radioprogrammet Lärarrummet och det programmet är jag "programchef" för, lyssna gärna på det.

Linda på Ordklyverier har bloggat om ett av de seminarier hon deltog i och det handlade också om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fast inom språkintroduktion. Seminariet leddes av Patric Andersson och Maria Eriksson från Kvarngymnasiet i Järfälla.

Dagens sista föreläsare var René Léon Rosales som pratade om kategoriseringar, identiteter och språk. Linda har bloggat utförligt även om detta så läs gärna hennes inlägg och vill du veta mer om René Léon Rosales kan du läsa denna artikel som Lärarnas Nyheter har publicerat.


Dagen avslutades med att Helen Forsström Norén fick ta emot det nyinrättade språkdidaktiska priset till minne av Carin Rosander innan vi alla gick ut i foajén för att mingla. Grattis Helen!


Till alla er som kommit fram till mig idag och hälsat, grattat och tackat för att jag skriver denna blogg vill jag skicka ett väldigt stort TACK! Det glädjer mig så mycket!