05 november 2013

Informationstjuvar aktiverar förförståelse

Läsrelaterade aktiviteter har jag skrivit om vid ett flertal gånger förut och i det här inlägget tänkte jag fokusera lite extra på en rätt rolig "före-läsning"-aktivitet som går ut på att man aktiverar elevernas förförståelse för att de lättare ska förstå textens innehåll. Aktiviteten bidrar också till att eleverna utvecklar strategier för att dra nytta av olika slags ledtrådar i en text för att öka förståelsen.

Aktiviteten kallas informationstjuvar på svenska men namnet är betydligt mycket mer intressant på engelska: T.H.I.E.V.E.S. eftersom det är en akronym för följande:

Title
Headings
Introduction
Every first sentence in a paragraph
Visuals and vocabulary
End-of-chapter questions
Summary

Suzanne Liff Manz som har hittat på THIEVES, har formulerat ett antal frågor under varje rubrik som man sedan använder tillsammans med eleverna. Dessa frågor har jag sedan försökt översätta så jag skulle kunna använda dem i min undervisning. (Jag hade en tanke om att man skulle skapa en rolig akronym på svenska också men kom inte riktigt så långt...)

Title


 • Vad har texten/kapitlet för rubrik?
 • Vad vet jag redan om det här ämnet?
 • Hur hänger det här ämnet ihop med de tidigare kapitlen?
 • Vad tror jag att den här texten kommer att handla om?

Headings


 • Vad ger underrubriken mig för ledtrådar om textens innehåll?
 • Vad handlar första stycket, under underrubriken, om?
 • Kan jag göra om underrubriken till en fråga som troligtvis besvaras i texten?

Introduction


 • Finns det en inledningstext?
 • Ger inledningstexten en introduktion in i ämnet?
 • Vad ger inledningstexten mig för ledtrådar om vad resten av texten kommer att handla om?
 • Vet jag redan något om det här ämnet?

Every first sentence in a paragraph


 • Om jag läser den första meningen i varje stycke, vad tror jag då kapitlet kommer att handla om?

Visuals and vocabulary


 • Finns det några bilder, teckningar, kartor, grafer eller diagram i kapitlet?
 • Vad kan jag lära mig av genom att ta hjälp av dessa?
 • Hur kan bildtexterna hjälpa mig att få en ökad förståelse?
 • Finns det någon lista med ord och begrepp? Förklaras orden och begreppen?
 • Finns det viktiga ord i texten som är fetade eller kursiverade?
 • Vet jag vad dessa ord betyder?
 • Kan jag lista ut eller gissa vad orden betyder om jag läser hela meningen där orden återfinns?

End-of-chapter questions


 • Finns det frågor i slutet av kapitlet?
 • Vad ger frågorna mig för ledtrådar om vad författaren tycker är viktig information?
 • Vad kan jag lära mig av att läsa frågorna?
 • Om jag kommer ihåg frågorna kan jag göra anteckningar när jag hittar svaren under läsningen.

Summary


 • Vad förstår jag och vad minns jag om de ämnen som behandlas i sammanfattningen?

När jag hörde talas om denna lässtrategi blev jag väldigt nyfiken och bestämde mig för att prova tillsammans med en elevgrupp där flera elever tyckte läromedelstexterna i SO och NO var svåra att förstå. Hur det gick till när vi provade denna lässtrategi har jag skrivit i min senaste krönika i tidningen Alfa (läs gärna den) och det visade sig vara ett riktigt givande sätt att närma sig en text och aktivera elevernas förförståelse.

Vill du läsa mer om THIEVES kan du läsa på Read Write Think och vill du se hur en lärare gör när hon introducerar informationstjuvar för en elevgrupp kanske denna film är av intresse: