Om Anna Kaya

Hej och välkommen till min blogg!

Jag heter Anna Kaya och är 1-7-lärare i svenska som andraspråk, svenska och so. Jag har framförallt undervisat nyanlända elever i åk 1-6 och har de senaste åren kombinerat mitt lärarjobb med att arbeta på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Mer om mig kan du läsa på annakaya.se, där hittar du även aktuella kontaktuppgifter.

Hälsningar, Anna Kaya