09 april 2011

Genrepedagogik - goda exempel

Många som sätter sig in i genrepedagogik slås av att det är så komplext och många gånger svårt att förstå sig på. I litteraturen är det ofta svårt att få en bild av hur det är att jobba genrepedagogiskt och då är det fantastiskt att det finns lärare ute i landet som delar med sig av sina erfarenheter och sina goda exempel.

Som ett led i den nystartade #skollyftet-satsningen (som motvikt till Aftonbladets #Skolraset och övrig medieskildring av svenska skolan) vill jag nu lyfta fram Magister Björn och hans inspirerande arbete med att tydliggöra texters struktur för att eleverna ska utveckla sin läs- och skrivförmåga samtidigt som de tillgodogör sig kunskap i de olika ämnena.

Ta del av Magister Björns 10 tips för att komma igång med genrepedagogik och fundera över, verkligen fundera över, varför vi inte har anammat detta arbetssätt tidigare.

Läs här hur Magister Björn med hjälp av stöttning, struktur och Fåret Shaun får eleverna att bli mer kreativa när de arbetar med den narrativa genren.

Missa heller inte Magister Björns förklaring till frågan "Vad har man för nytta av grammatik?" Det inlägget väcker många tankar och man inser att eleverna faktiskt har ett behov av att kunna sin funktionella grammatik, och framförallt, behov av ett gemensamt metaspråk.

Tack för alla goda exempel, Björn, och tack för all inspiration!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar