15 april 2013

Öva självbedömning

Min kommun satsar nu helhjärtat på att vi lärare ska utveckla vår undervisning utifrån Bedömning för lärande (läs gärna mer om Sigtunaboxen, som detta utvecklingsarbete kallas) och en del i detta arbete är att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Eleverna behöver lära sig att lära och de behöver lära sig hur de lär, vilket inte är en lätt uppgift. Eleverna behöver också tränas i att bedöma sina egna arbetsinsatser och jag tror det är viktigt att eleverna får börja öva på detta redan från början på olika sätt.

Jag har funderat en del över hur man som lärare kan låta yngre elever träna på självbedömning och idag hittade jag denna film från The Teachers College Reading & Writing Project. I filmen får vi se hur eleverna först får träna på att bedöma ett par texter som läraren visar upp. De använder en mall/matris som beskriver på vilka olika nivåer man med sin faktatext kan "lära läsaren saker" och exempel på hur. På första nivån innehåller texten enbart uppstaplad fakta, sedan innehåller den lite jämförelser och så vidare. Läraren läser texterna och eleverna får placera in texten i matrisen. Sedan får eleven ge förslag på hur texten kan utvecklas och på så sätt "lära läsaren ännu mer".

Efteråt får eleverna, på egen hand men med lärarens stöd, träna på att göra samma sak med sina egna texter. På det här sättet tränar eleverna både på att synliggöra och bedöma olika kvaliteter i en text samtidigt som de utvecklar sin egen textproduktion genom att de lär sig på vilka olika sätt man kan förbättra texten.

Detta ska jag helt klart prova, om än i något modifierad form.


Using a Learning Progression to Help Students Work Towards Clear Goals as they Lift the Level of Their Information Writing (K-2) from TC Reading and Writing Project on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar