29 oktober 2008

Nyanlända elever

Nyanlända elever? Vilka är det?

Till den svenska skolan kommer kontinuerligt nya elever som inte bara är nya i skolan, utan även nya i Sverige. Många kommer tillsammans med sina föräldrar och syskon för ett liv i ett nytt land men en del kommer ensamma.

En del familjer lämnar sitt land av egen vilja, kanske för att en förälder fått arbete här eller för att de tillsammans bestämt sig för att börja ett nytt liv i Sverige.

Andra familjer blir tvungna att fly sitt land pga krig, tortyr eller förföljelse.

En del familjer splittras på vägen hit och får länge leva i ovisshet om var resten av familjen befinner sig.

Somliga familjer har redan levt på flykt, kanske i enkla flyktingläger under flera år, innan de kommer hit.

Alla har en sak gemensamt. De har brutit upp. De har bytt land. Det är omtumlande. Kanske ännu mer omtumlande för barnen.

Många av dessa barn hamnar i olika miljonprogramsområden i Sverige och en del av dem kommer till mig.

De kommer från olika länder, de talar olika språk, de är i olika åldrar, de har olika skolbakgrund och de går i samma klass av en enda anledning.

De ska lära sig så pass mycket svenska så de klarar av att gå i sin ordinarie klass.

Välkommen till vår värld!