24 november 2008

Lexikon i olika former


Att använda ordböcker och lexikon är ett måste. Inte bara för eleverna utan även för mig. Vi har Lexins lexikon på många språk och jag bläddrar dagligen i dem för att kunna förklara mig bättre. Vi har även en mängd bildordböcker som används flitigt. Att använda bilder är nog det absolut viktigaste i min undervisning. Har man inget gemensamt språk kan man ofta utgå ifrån bilder för att göra språkundervisningen lite mer konkret. Och intressant.