23 november 2010

Antologi om genrepedagogik

Jag, som inte hade möjlighet att delta på Symposium 2009 i regi av Nationellt centrum för svenska som andraspråk, har länge sett fram emot att få läsa antologin som alltid ges ut efteråt. Nu är boken här: Symposium 2009 - Genrer och funktionellt språk i teori och praktik. Så här beskrivs antologin:

Under de senaste åren har den australiska genrepedagogiken väckt ett allt större
intresse i svensk skola och utbildning. Utmärkande för genrepedagogiken är
dess
betoning på en undervisning där eleverna får kunskaper om hur texter
och språk
formas av den omgivande sociala kontexten. Läraren har här den
viktiga rollen
att leda samtal om vad som utmärker olika texter i olika
ämnen. Genrepedagogiken
har setts som en väg att ge eleverna, inte minst
flerspråkiga elever, goda
förutsättningar att få tillgång till det s.k.
skolspråket.

I oktober 2009 anordnade Nationellt centrum för svenska som
andraspråk sitt femte
symposium sedan starten 1998, vilket resulterat i
denna symposieantologi. I
antologin ges en introduktion till
genrepedagogiken.
Därefter följer en rad exempel, från utlandet och från
Sverige, på genrepedagogiska arbetssätt i klassrummet – både med de yngsta
barnen och med
vuxna inlärare. Bland annat belyses språkets betydelse i
skolans naturorienterade ämnen. I en avslutande artikel sätts genrepedagogiken
in i ett bredare läs- och skrivsammanhang.

Jag tror det är en väldigt intressant artikelsamling som är aktuell för alla
oss som arbetar med språkutveckling.Har du läst den? Deltog du på Symposium 2009? Vad tyckte du?

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,