07 januari 2011

Hur dokumentera i stunden?

Ett av mina största utvecklingsområden är att få ett bättre system på hur jag ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling och deras utvecklingssteg i stunden. Alla dessa små, små detaljer som i slutändan ger den stora bilden.

Jag tror att jag kommer ihåg att skriva ner den lilla iakttagelsen efter lektionen. Det gör jag sällan.

Jag tror jag kommer minnas exakt vilken uttalsavvikelse en viss elev har. Det gör jag inte.

Jag tänker att jag ska kopiera en elevs alster men hinner inte förrän det är omarbetat. Jag vill ju dokumentera processen.

Hur gör ni? Hur dokumenterar ni i stunden?

Jag skulle behöva låta spela in eleverna så de och jag kan höra deras svenska språk utvecklas. Jag har varken diktafon, kamera eller mikrofon till datorn.

Jag skulle behöva dokumentera i ett och samma dokument/mapp i stället för att skriva i kalendern och på lösa papper som förvinner innan jag hinner lägga det på rätt plats.

Jag förlitar mig alltför mycket på mitt minne. Det har fungerat bra men jag vill utvecklas. Jag vill mer.

Jag använder mig av våra IUP:er, Nya språket lyfter och andra diagnosmaterial men jag tycker inte att det räcker. Jag vill få in nya rutiner kring dokumentation och därför vill jag veta hur ni gör?

I min skolvärld är det av yttersta vikt att dokumentera både språkutvecklingen och kunskapsutvecklingen. Våra elever går hos oss en begränsad tid och när vi lämnar över eleverna till deras ordinarie lärare är det viktigt att vi har ett gemensamt språk. Historiskt har vi varit duktiga på att berätta vad vi har gått igenom ("Jodå, vi har pratat om hösten, rymden och varför vi firar jul!") men sämre på att dokumentera vad eleverna egentligen har lärt sig.

Språkutvecklingsanalyser (performansanalyser) i alla ära men det säger inte så mycket om man inte är insatt. Vilket man inte riktigt kan kräva av en helt vanlig klasslärare.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar