27 februari 2011

LiSA - nu på facebook

Jag tror att en del av er redan är medlemmar i LiSA - Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk och då kan jag passa på att man numera även hittar LiSA på facebook: http://www.facebook.com/RiksLiSA

Om du inte känner till LiSA kan jag citera lite från hemsidan:

Förbundets medlemmar finns och behövs i förskola, grundskola,
gymnasieskola, inom vuxenutbildning och på högskola/universitet.

Förbundets tidning LiSetten är ett språkrör för forskning och pedagogik.
Den ger en inblick i det dagliga arbetet med svenska som andraspråk, modersmålet
och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling.

Förbundet vänder sig till dig som

•arbetar med språkutveckling hos barn, ungdomar och vuxna
•är lärare i svenska som andraspråk eller är intresserad av ämnet svenska
som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.
•är med och fattar beslut i
skol- och undervisningsfrågor
•är intresserad av studiesituationen för
elever med utländsk bakgrund, från förskola till vuxenundervisning

Förbundets uppgifter är

•att arbeta för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling
i svenskt utbildningsväsende.
•att verka för att all undervisning av flerspråkiga elever ska
utvecklas.
•att främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk utveckling i svenska som
andraspråk.
•att verka för en adekvat lärarutbildning, kompletteringsutbildning,
fortbildning i ämnet svenska som andraspråk och språkutvecklande
arbetssätt.
•att verka för att andraspråkselevers tvåspråkighet ska främjas i
undervisningen.
•att vara ett forum för samtliga lärare som undervisar flerspråkiga elever
inom hela utbildningsväsendet.
Är du inte redan medlem så tycker jag att du ska bli det. LiSA tillhandahåller kompetensutveckling och nätverkande, dessutom är tidningen LiSetten ofta väldigt läsvärd. Om inte annat tycker jag att man ska bli medlem för att stödja det viktiga arbetet som LiSA utför.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

  1. Birgitta Anstrin Åstedt12 mars 2011 14:41

    Härligt kämpat Anna! Vi måste bli en stark organisation, som kan höja våra röster för att höras ... till politiker och regering!

    SvaraRadera