15 april 2011

Symposium 2012

Nationellt centrum för svenska som andraspråks sjätte symposium äger rum i Stockholm den 4–5 oktober 2012. Temat kommer att vara lärarrollen i svenska som andraspråk och Nationellt ställer nu följande fråga till oss alla:
Vilka frågor skulle du vilja att vi belyser på symposiet? Vilka föreläsare vill du att vi bjuder in?
 Mejla dina förslag till Nationellt centrum: info@andrasprak.su.se