26 augusti 2011

Råd till skolledare med flerspråkiga elever

Hur gör man?

Det är en högst relevant fråga att ställa sig när man har många flerspråkiga elever i en skola. Kanske kommer många nyanlända elever till skolan. I min blogg brukar jag skriva till lärarna, min intention är att försöka att ge didaktiska och pedagogiska råd och lästips, men nu tänkte jag även ge några råd till alla skolledare som styr över organisationen.

Eller, råden är inte mina, jag sprider bara kunskap som andra tagit fram. Denna gång är det Thomas & Collier som bjuder på visdom:

  • Ge inte elever från språkliga minoriteter undervisning på en lägre nivå än majoriteten. Separera dem inte helt från andra grupper, men dumpa dem inte heller i vanlig undervisning.
  • Se till att föräldrar kan hjälpa sina barn på föräldrarnas modersmål.
  • Se till att eleverna utvecklas kognitivt och akademiskt genom att ge dem undervisning på sitt modersmål under delar av varje dag, medan de lär sig andraspråket (vilket tar minst fyra till sju år).
  • Använd moderna undervisningsmetoder.
  • Skapa en miljö som stöder elever med annan kulturell bakgrund.
  • Försök att utveckla effektiv tvåspråkig undervisning.
  • Om ni av praktiska orsaker måste ha all undervisning på majoritetsspråket – utveckla undervisningen, använd lärare med kunskap i andraspråksutveckling i alla ämnen och så vidare.
  • Om ni oroar er för kostnader, tänk på att tvåspråkiga lärare inte kostar mer än andra men kan undervisa på båda språken. Den dyraste lösningen är att ge modersmåls- och andraspråksundervisning vid sidan av den ordinarie undervisningen.

Följer man dessa råd har man kommit en bra bit på vägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar