15 juni 2012

Vägar till skolframgång

Jag har fått möjligheten att under ett års tid delta i en kursledarutbildning som heter Vägar till skolframgång - språk, text och lärande i ett mångfaldsperspektiv. Kursen är en utbildning för "spjutspetsar" inom ämnesområdet flerspråkighet och svenska som andraspråk och stort fokus ligger på hur lärare explicit kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Kursledarutbildningen ges av Nationellt centrum för svenska som andraspråk och våra lärare är Lena Sjöqvist, Monica Söderström Lareu och Mariana Sellgren. Tre för mig riktigt stora förebilder som jag sett upp till väldigt länge. För att inte tala om kursdeltagarna. Så många som jag sett i något sammanhang eller hört talas om, lyssnat på eller läst något av. Tänk att jag får chans att lära av och tillsammans med dessa personer.

Vi har haft de två första träffarna denna vecka och det känns oerhört stort att få utbyta tankar och erfarenheter med denna otroligt kompetenta samling lärare. Vi kommer från olika delar av landet och vi har olika erfarenheter och kunskaper med oss. Det är en hisnande känsla att tänka på den samlade kompetensen vi tillsammans besitter. Och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer hitta många nya vägar så ännu fler elever kommer att nå skolframgång.

Nu har jag många nya intryck att smälta och det känns så oerhört bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar