07 november 2010

Bedömning och dess svårigheterBedömning är alltid svårt men jobbar man med svenska som andraspråks elever har bedömningen ytterligare en dimension, andraspråksutvecklingen som går hand i hand med kunskapsutvecklingen.


Hittills har jag använt mig av performansanalys när jag arbetat med elever som kommit en bit i sin språkutveckling. Performansanalys är en avancerad metod som kräver att man är insatt i hur den svenska grammatiken fungerar. Själv har jag gått två (fd 5-poängskurser)kurser för att lära mig detta men det finns ju litteratur i ämnet man kan läsa, som Tankarna springer före. En väldigt bra bok.För att kartlägga språket som helhet tycker jag att Nya språket lyfter i kombination med något läsutvecklingsmaterial, God Läsutveckling eller LUS, fungerar bra. Jag gillar även Europeisk språkportfolio som jag skrivit om tidigare, och är det något jag tycker vi ska försöka använda mer, är det just Europeisk språkportfolio.


Nu har det kommit en ny bok om just bedömning av svenska som andraspråk som jag ser fram emot att få läsa. Den heter Bedömning av svenska som andraspråk - en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier och är skriven av A Flyman-Mattson och G Håkansson.
Denna bok ser jag fram emot att få läsa. Är det någon av er som har läst den?