07 november 2010

Valfrihet, symboliskt kapital och den mångkulturella skolan

På torsdag 11 november kl 15.00 är det en Öppen föreläsning på Stockholms universitet med Fil Dr Nihad Bunar som jag tror kan vara väldigt intressant. Föreläsningen heter Valfrihet, symboliskt kapital och den mångkulturella skolan och handlar om vilka faktorer som väger tyngst när föräldrar väljer skola och hur det går för skolor som har en mångkulturell elevsammansättning.