22 december 2010

Beslutet är fattat... betyg i år 6

Nu vet vi med säkerhet att det blir betyg från år 6.

Jag är kluven. Jag vet inte vad jag tycker och varför.

Men en sak vet jag. Det är massor av lärare ute i landet som kommer sätta sina allra första betyg hösten 2012. Jag är en av dem.

Hur ska vi lära oss det? Genom att läsa? Genom gruppdiskussioner? Genom askultationer? Eller ska vi köra lite gammalt hederligt trial and error?

För mig känns det oöverstigligt att sätta betyg. Jag vet inte varför. Bedömning är bedömning och betyg är ju (snart i alla fall) bara en bokstav. Men ändå. Betyg är stort.

Jag ser fram emot att få börja jobba med Lgr11. Jag vill lära mig mer. Jag vill gå ner på djupet och grotta in mig i läroplanen och kursplanerna. Och jag ska göra allt för att jag hösten 2012 ska kunna sätta rättvisa betyg.

Jag ska sätta betyg. För första gången.

Jag är nervös redan nu.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,