19 juni 2011

Lärandeperspektiv

Jag håller på att läsa Greppa språket igen. Dels för att det är en intressant bok. Dels för att det är en del av hemläxan jag har inför vårt Lgr 11-arbete under morgondagens kompetensutvecklingsdag.

Hur som helst så läser jag om olika lärandeperspektiv och vilken betydelse dessa olika sysnätt kan ha på hur vi ser på våra elever, hur de lär sig och hur klassrumskommunikationen kan se ut. I Greppa språket finns en väldigt tydlig sammanfattning i form av ett schema där man på ett överskådligt sätt kan se hur de olika perspektiven på lärande påverkar synen på språket och klassrumskommunikationen.
Jag kopierar in den bilden här så får vi hoppas att ni kan läsa. Annars finns bilden på sidan 22 och 23 i Greppa språket.
 
Perspektiv på lärande, språk och klassrumskommunikation - ur Skolverkets Greppa Språket
 

Vill ni läsa mer om olika lärandeperspektiv rekommenderar jag verkligen den sammanfattning som finns i Greppa språket.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,