18 augusti 2011

Jag är inte behörig

Jag fick en smärre chock idag. Jag är inte behörig att undervisa i svenska som andraspråk i år 4-6. Jag har läst 50 gamla hp i sva efter avslutad lärarexamen (jag är sv/so 1-7-lärare i grunden) och det får mig att bli behörig i 7-9 men inte i 4-6. Hur är detta möjligt, tänker ni nu. Tro mig, det har jag ägnat lång tid åt att fundera över och inte har jag kommit på något bra svar.

Låt oss ta allt från början. I våras reagerade jag först och främst på att alla svensklärare som är behöriga att undervisa i svenska i årskurs 1-3 även är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk. Sedan läste jag Skolverkets poänggränser vid komplettering för utökad behörighet och slogs av tanken att man bara behöver komplettera med 45 nya hp i sva för att bli behörig att undervisa i 7-9 medan man måste ha 90 hp för att bli behörig i svenska. Det kändes konstigt. När vi har två jämlika svenskämnen med samma status borde väl lärarnas kompetens väga lika tungt? Varför behöver svensklärarnas kompletteringsutbildning vara dubbelt så lång som sva-lärarnas. Inget svar fanns att finna.

Efter ett tag började jag fundera över varför det inte stod hur många poäng man behövde komplettera med för att få behörighet i sva för årskurs 4-6. Det var bara några streck där. Jag ställde då följande fråga till Skolverket på twitter:
Skolverket svarade att jag skulle läsa på deras hemsida, där de svarar på många olika frågor om lärarlegitimation. Jag klipper in hela frågan och svaret i sin helhet:

Vilka behörighetskrav gäller för svenska som andraspråk i grundskolan?

Om man har svenska i sin behörighet är man behörig att undervisa i svenska som andraspråk t.o.m. åk 3. Lärare i åk 4-6 får också undervisa i svenska som andraspråk i åk 3 om de har behörighet i svenska. Har man svenska som andraspråk i sin examen avsedd för undervisning i åk 4-6, t.ex. om man är mellanstadielärare eller 1-7 lärare, får man också undervisa i svenska som andraspråk.

Vid komplettering för utökad behörighet utöver examen får lärare i åk 1-3 som har 30 hp i svenska behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk i åk 1-3. I dagsläget är det endast lärare med ämnesbehörighet i åk 7-9 som kan komplettera sin behörighet med svenska som andraspråk och bli behöriga att undervisa i åk 4-6. För lärare med en utbildning avsedd för undervisning i åk 7-9 krävs studier omfattande 45 hp i svenska som andraspråk, vilket också ger dem behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i åk 4-6.


Jag läste detta svar många gånger. Jag bad andra läsa och tolka. Hur jag än vände och vred på det så förstod jag inte: I dagsläget är ett endast lärare med ämnesbehörighet i åk 7-9 som kan komplettera sin behörighet med svenska som andraspråk och bli behöriga att undervisa i åk 4-6.

Ofattbart. Hur tänkte de då detta beslutades? Eller var det någon som inte tänkte alls? Vi är många 1-7-lärare som har kompletterat och läst sva efter vår examen. Vi får alltså bara undervisa i sva i åkv1-3, vilket vi hade haft behörighet att göra ändå om vi är svensklärare, eller så får vi undervisa i 7-9 om vi har läst tillräckligt mycket. Jag undrar hur de ska hitta betygssättande sva-lärare i år 6 framöver...

Nåja, när jag smält detta ofattbara skickar jag en kontrollfråga till Skolverket:
Svaret jag fick var väldigt tydligt:
Så som behörighetsförordningen ser ut i dagsläget går det inte för en 1-7 lärare, som inte har SVA i examen, att komplettera med studier i SVA och få utökad behörighet. Mvh Skolverket
Det går inte. Omöjligt. Hör ni hur orimligt det låter? Punkt, slut, det går inte. Alla andra kan komplettera, plugga, läsa in, tenta av men råkade du välja just att vilja undervisa i sva i åk 4-6 och du inte kunde få in det i din grundexamen eller är 4-9-lärare, nä, då går det inte.

Behöver jag säga att det vid detta tillfälle fullkomligen rök ur mina öron?

Eftersom jag inte kunde förstå hur det kunde bli så här ställde jag flera följdfrågor och det enda Skolverket kunde säga var följande:
Regeringen. Skolverket förstår mig men kan inget göra för det är regeringens fel.

Suck.