08 maj 2012

Är jag kanske behörig trots allt?

Jag fick en kommentar med ett tips om att Skolverket numera låter meddela att jag (och många fler) troligtvis blir behöriga att undervisa i ämnet svenska som andraspråk i årskurs 4-6 trots allt.

För dig som inte vet vad jag pratar om rekommenderar jag dig att läsa mitt inlägg Jag är inte behörig så får du lite bakgrund att utgå ifrån.

Nu kan man läsa så här på Skolverkets hemsida:

Vilka behörighetskrav gäller för svenska som andraspråk i grundskolan?

Behörighet i svenska som andraspråk ges om lärarexamen är avsedd för undervisning i ämnet. Behörighet i svenska som andraspråk ges också till den som har behörighet att undervisa i svenska i någon av årskurserna 1-3. Till exempel får en lärare med behörighet att undervisa i svenska i årskurs 1-7 behörighet i svenska som andraspråk i 1-3.
Den som önskar komplettera sin behörighet utöver examen för att få undervisa i svenska som andraspråk i årskurs 1-3 måste antingen läsa 15 högskolepoäng i svenska som andraspråk eller 30 högskolepoäng i svenska för att bli behörig i ämnet.

Den som önskar komplettera sin behörighet utöver examen för att få undervisa i svenska som andraspråk i årskurs 4-6 måste läsa 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk för att bli behörig i ämnet. En lärare som har en behörighetsgivande examen som endast är avsedd för undervisning i årskurs 1-3, t.ex. lågstadielärare, måste också uppfylla kraven i behörighetsförordningens 2 kap. 7 § som anger att det krävs 30 högskolepoäng vardera i ämnena svenska, engelska och matematik för att bli behörig att undervisa i årskurs 4-6

Den som önskar komplettera sin behörighet utöver examen för att få undervisa i svenska som andraspråk i årskurs 7-9 måste läsa 45 högskolepoäng i svenska som andraspråk för att bli behörig i ämnet.

Det verkar onekligen som att förordningen är förändrad eftersom denna, för mig väldigt betydelsefulla mening, numera saknas:
I dagsläget är det endast lärare med ämnesbehörighet i åk 7-9 som kan komplettera sin behörighet med svenska som andraspråk och bli behöriga att undervisa i åk 4-6.
Hoppfullt måste jag säga men än så länge lyser min lärarlegitimation med sin frånvaro.