31 juli 2012

Språk i alla ämnen - ett utvecklingspaket

I våras hörde jag talas om att Skolverket skulle ge ut olika utvecklingspaket för lärare inom gymnasieskolan och nu kan man läsa mer om detta på Skolverkets sida. Eftersom jag tycker att ett av paketen Språk i alla ämnen är lite extra intressant för oss som arbetar med flerspråkiga elever har jag skrivit ett inlägg om detta på Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats.

I inlägget finns även de två filmer som utvecklingspaketet innehåller. Filmerna förtydligar det kommentarmaterial Få syn på språket, som Skolverket gett ut när det gäller språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar