06 november 2008

Bristande modersmålsstöd

Tänk att man till slut fick läsa i tidningen om att många föräldrar är missnöjda för att deras kommun/stadsdel inte anordnar modersmålsstöd i förskolan i den grad man kan önska.

Jag har länge funderat över när någon ska publicera fakta om hur pass få barn som idag får stöd i modersmålet under sin förskoletid för jag har förstått att det har dragits in en hel del på den fronten.

Fram till någon gång på 80-talet fanns det ett statsbidrag för just detta ändamål men när det bidraget försvann, och eftersom modersmålsstöd inte heller är obligatoriskt, så har modersmålsstöd i förskolan inte prioriterats. I DN idag står följande:
Från att 64 procent av alla barn med annat modersmål erbjöds stöd 1980, erbjuds
bara 13 procent modersmålsstöd i dag, enligt Ulla Nordenstam, undervisningsråd
på Skolverket.


Det är en stor minskning. Väldigt stor.

I en skrift som heter "Komma till tals, flerspråkiga barn i förskolan" står dessa tänkvärda ord i inledningen:


Sverige är mångkulturellt. Vart fjärde barn som växer upp i Sverige har sina
rötter någon annanstans i världen. De har tillgång till flera språk och fler världar än de enspråkiga svenska barnen.

Förskolan blir för många av dessa barn och deras föräldrar den första kontakten med det svenska samhället. Förskolan blir en kulturell mötesplats och har en viktig uppgift att ta tillvara de kulturella mervärdena och utveckla flerspråkigheten. En chans att berika verksamheten och varandra.

Alla barn är lika sårbara, lika starka, lika kunskapstörstande och har samma behov av stöd och kärlek. Men de är också väldigt olika. De har olika kunskaper och livserfarenheter om de har vuxit upp i Kabul, i en liten by i Somalia, i en förort till Stockholm eller på en gård tio mil utanför Pajala.

De har samma behov att bli lyssnade på och förstådda. Men de har ofta olika språk. Språket är en oupplöslig del av identiteten. Det ger självkänsla och utvecklingsmöjligheter. Språket gör att vi kan tänka, drömma, lära och uttrycka oss. Att kunna ett språk är att fungera i den kultur man befinner sig. Att kunna två eller flera språk betyder tillgång till fler världar.

Människans språkförmåga är oändlig. Det är fullt möjligt att behärska både tre, fyra eller fler språk. Därför är det så viktigt att förskolan uppmuntrar alla barn att utveckla sitt modersmål, vare sig det är persiska, mandarin eller svenska.Språk är viktigt. Ett starkt modersmål är oerhört viktigt. Det är på den grunden man sedan bygger allt annat. Alla vet att grunden är viktig. Ändå är det där man försöker bespara.

Det är skamligt.

Intressant: Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,