06 april 2011

Behörigheten för svenska som andraspråkslärare

Nu kan man läsa förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor, på riksdagens hemsida. Den är inte helt lätt att läsa och förstå men det finns ett stycke som i mina ögon hoppar ur texten och det gäller grundskolans år 1-3 §3:
En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i den eller de årskurser och i det eller de ämnen som omfattas av lärarens utbildning. En lärare som är behörig att undervisa i svenska är dock även behörig att undervisa i svenska som andraspråk.
För år 1-3 är alltså en svensklärare behörig att undervisa i svenska som andraspråk. Den formuleringen återfinns inte under beskrivningen över grundskolans år 4-6 eller 7-9. Det tolkar jag som att svensklärare som undervisar i år 4-9 inte är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk.

Vilket raskt leder oss tillbaka till den här debatten.

Mer om hur detta påverkar skolan och eleverna har jag skrivit om i ett eget inlägg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , ,