19 mars 2012

Sociala medier i skolan

Sociala medier, vad är det egentligen? Vad betyder sociala medier i skolans värld? Hur kan vi lärare ta hjälp av sociala medier för att utveckla elevernas lärande? Vilka fördelar finns det? Vilka fallgropar ska vi undvika? Hur börjar man? Måste man ens börja?

Vi är många lärare som vittnar om glädjen och utvecklingen hos våra flerspråkiga elever när de får chans att blogga och visa upp sitt arbete på nya sätt. Elevernas språkutveckling tar fart när de skriver för riktiga mottagare och när de nätverkar med andra, det vet vi, men helt lätt är det inte och jag vill verkligen veta mer om hur jag kan utveckla detta i min egen undervisning.

Att arbeta med sociala medier i skolan känns oerhört svårt för en del lärare medan andra lärare lätt tar till sig och gör detta till sitt eget. En lärare som föreläser om hur man kan använda sociala medier i sin undervisning är Liza Greczanik och den 22 april ska jag lyssna på henne när hon pratar om moderna medier i svenska som andraspråk.

Tema medier

Hur fångar du elevernas intresse för att lära? I anslutning till Stockholms- och Riks-LiSA:s årsmöten föreläser Liza Greczanik. Hon är författare till läroböckerna Bloggen möter undervisningen – konkreta metodiska tips (2007) och Elever Online (2009). I Lizas klassrum används datorerna framgångsrikt som redskap i språkutvecklingens tjänst.


”Moderna medier i Svenska som andraspråk”

Tid: Söndagen den 22 april 2012 kl 13.00 -16.00, med kaffepaus.

Plats: Utbildningsradions lokaler, Oxenstiernsgatan 34, Stockholm. Samling i entrén.

Anmälan till Maria Englund-Olsson, via mail mariaenglundolsson@hotmail.com senast 16 april 2012.


Är du också intresserad av att lyssna på Liza Greczanik? Det går hur bra som helst! Det är till och med helt gratis. (Eller rättare sagt, det ingår i medlemsavgiften till Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk så är du inte medlem får du helt enkelt bli det genom att sätta in 280 kr på pg 468 36 62-3. Då ingår även en prenumeration på tidningen LiSetten, bara den är värd de där pengarna.) Uppdaterat: Det är gratis för ALLA oavsett om du är medlem eller inte!

Hoppas vi ses den 22 april!

Förövrigt vill jag tipsa om en nystartad facebook-grupp som handlar om sociala medier i skolan. Välkomna att delta i diskussionen!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar