26 april 2010

Genrepedagogik

Genrepedagogik. Vad är det?

Enkelt uttryckt är genrepedagogik ett sätt att undervisa explicit för att ge eleverna tillgång till skolspråket och förståelse för hur olika slags texter är uppbyggda. Genrepedagogik handlar om att synliggöra sådant som man i den vanliga undervisningen ofta tar för givet att eleverna redan känner till, sådant som elever från studievana hem kanske har med sig men som andra saknar. Det handlar om att tydliggöra textstrukturer för att eleverna lättare ska kunna läsa och förstå och det handlar om att ge eleverna kunskaper i hur man producerar olika texttyper.

Genrepedagogik handlar också om att ge eleverna ord och begrepp för att kunna tala om språk och om språkanvändning, ett metaspråk.

Det är inte det lättaste att sätta sig in i vad genrepedagogik är och hur man gör, men det är värt arbetet. Vill du ha inspiration kan jag rekommendera UR.se och deras sida om genrepedagogik i Rinkeby. För den som vill sätta sig in i hur man kan arbeta med genrepedagogik i ett mångkulturellt klassrum är sidan guld värd. Man får se exempel ur klassrumssituationer, läsa beskrivningar av olika textgenrer samt höra och läsa intervjuer med pedagoger och forskare. Materialet om genrepedagogik har tagits fram i samarbete med Knutbyskolan i Rinkeby där man arbetat med detta "Knutbyprojekt" i flera år. Läs även artikeln om Knutbyskolan i tidningen LÄRA.

Man kan bl a lyssna på Pauline Gibbons när hon berättar om vikten av att se flerspråkiga elever som en resurs och att de utvecklas bäst av att integreras i den ordinarie undervisningen så snart som möjligt.

Det finns även en intervju med språkforskaren Monica Axelsson där hon beskriver hur viktigt det är att man stöttar eleverna så att de kan erövra skolspråket och på vilket sätt genrepedagogiken kan bidra till detta.

Ett annat intressant program som visar upp hur genrepedagogik fungerar i praktiken är UR-programmet På väg mot ett andra språk i serien Barn av sitt språk.

Igår startade även URs nya serie Lärare på hemmaplan och i första avsnittet (programmet kräver inloggning via mediacentral) får vi möta Camilla Asker, lärare i Knutbyskolan, och vi får ta del av hur hon arbetar parallellt med att utveckla elevernas språk och ämneskunskaper. Mycket intressant! (Även om jag tycker att de nyanlända eleverna borde få börja sin skolgång i en förberedelseklass en kort period innan de får delta i sina ordinarie klasser på heltid...)

I en artikel publicerad i Lärarförbundets tidning Alfa kan ni läsa om Mariana Sellgren och om hur hon arbetar med genrepedagogik och SO. Mariana Sellgren har även skrivit en uppstats, om hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande i SO, som heter Den dubbla uppgiften. (.pdf-fil)

Det finns även en relativt ny bok som handlar om genrepedagogik: "Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken", av Anniqa Sandell-Ring och Britt Johansson¨som jag varmt kan rekommendera.
Till sist måste jag ännu en gång nämna "Stärk språket - stärk lärandet" av Pauline Gibbons. En bok som alla pedagoger borde läsa. Och till min glädje finns det nu en uppföljare för lärare som undervisar äldre elever: "Lyft språket - lyft tänkandet"

Om du vill veta hur jag arbetar med genrepedagogik, läs även följande inlägg: Genrepedagogik på mitt sätt, Genrepedagogik - det fungerar och Genrepedagogik är fusk? Nationellt centrum för svenska som andraspråk har även en sida med många tips om genrepedagogik.

Vill du läsa en D-uppsats om genrepedagogik tycker jag du ska ladda hem Anniqa Sandell Rings uppstats. (.pdf-fil)

Nationellt centrum för svenska som andraspråk finns många tips att ta del av under rubriken Vad är genrepedagogik?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,