17 maj 2011

Gör en insats för ämnet svenska som andraspråk!

Vi som arbetar med flerspråkiga elever och vi som har utbildning i ämnet svenska som andraspråk vet att ämnet och vår kompetens är viktig och högst nödvändig för att våra flerspråkiga elever ska nå skolframgång.

Ämnet svenska som andraspråk har fortfarande väldigt låg status och vi kämpar stenhårt med att höja ämnets status.

Nu när vi får lärarlegitimation väcks många frågor kring behörighet och när det gäller svenska som andraspråk kan jag tänka mig att många skolor ställer sig frågande till vilka som ska läsa det och vem som ska undervisa dem?

Det finns en fantastisk ämneslärarförening som kämpar för utvecklingen av flerspråkiga elevers lärande, språkutvecklande arbetssätt, av sfi-undervisningen och ämnet svenska som andraspråk, som kämpar för att höja ämnets status och sprida forskningsresultat och information. Ämneslärarföreningen är dessutom en remissinstans för Skolverket och Utbildningsdepartementet och det är självklart Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk (LiSA) jag talar om.

Nu är läget kritiskt för vår ämneslärarförening. Medlemsantalet sjunker och intäkterna är snart nere på noll. Trots detta ges den intressanta tidningen LiSetten ut med 4 nr/år. En prenumeration som ingår i medlemsskapet. Vill du provläsa ett nummer finns nr 1/2011 att läsa på hemsidan. (.pdf)

Nu ber jag er om hjälp. Hjälp till att värva nya medlemmar till LiSA. Bli stödmedlem. Låt din skola prenumera på tidningen. Sprid information genom att sätta upp denna affisch. (.pdf) Eller skriv ut det brev (.doc) som jag publicerar i sin helhet nedan.

Gör en insats för ämnet svenska som andraspråk och för att våra flerspråkiga elever ska få större möjligheter att lyckas i den svenska skolan. Bli medlem i LiSA.
LiSA

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

Vill Du bli medlem i Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk, LiSA?
Vi har medlemmar över hela landet i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning/sfi och på högskola/universitet. Lokalföreningar finns i Stockholm, Göteborg och i Norrland. Lokalföreningarna anordnar olika aktiviteter och föreläsningar kring nyanlända, språkutveckling och undervisningen av flerspråkiga elever. Vi behövs, för att kunna påverka och stärka undervisningen av våra elever och vi behöver bli fler!

I vår medlemstidning LiSetten kan Du ta del av forskning och pedagogik kring flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling och läsa om goda exempel från undervisningen av dessa elever runt om i landet. Även skolor och institutioner prenumererar på tidningen. Riks-LiSA verkar även för utvecklingen av ämnet svenska som andraspråk och dess ställning i svenskt utbildningsväsende och vi följer och yttrar oss kring myndigheters förslag, som rör våra elever. Att bli medlem i LiSA innebär därför också att uppmärksamma och stödja hur undervisningen av flerspråkiga elever utvecklas.

Du som vill bli enskild medlem sätter in 280 kr på plusgiro 468 36 62-3 för ett år. Ange namn, adress, mail-adress samt ev. önskan om lokalförening och tala om vilken verksamhet Du arbetar inom. Du får LiSetten i Din brevlåda fyra gånger per år.

En skola eller institution betalar 460 kr/år i prenumerationsavgift via plusgiro 468 36 62-3 för ett år. Ange ev. faktureringsadress samt utdelningsadress.

För mer information och om medlemskap, se http://www.lisa-riks.se/
Vi finns även på facebook på www.facebook.com/RiksLisa

Välkommen som medlem!

Styrelsen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar