02 mars 2012

Ett eller två svenskämnen?

Debatten kring svenska som andraspråksämnets framtid fortsätter. Ni vet redan att Lena Fridlunds doktorsavhandling från i våras snabbt plockades upp av media för att belysa det som inte fungerar. Även från politikerhåll har frågan om vi verkligen ska ha två svenskämnen lyfts. Både Jan Björklund och Erik Ullenhag lyfte denna fråga i höstas vilket ledde till många funderingar från alla oss som arbetar med och för svenska som andraspråk.

Att svenska som andraspråk inte fungerar som det ska är vi alla överens om hur löser vi det? Genom att helt enkelt ta bort svenska som andraspråksämnet eller försöka utveckla ämnet? Björn Kindenberg resonerade vidare och lyfter viktiga frågor som vi alla borde bära med oss när vi debatterar denna komplexa fråga.

Aina Bigestans har tittat närmare på Fridells doktorsavhandling och ställer sig kritisk till vissa delar. Samtidigt väcker Fridlunds avhandling många viktiga frågor och Aina Bigestans ber oss alla fundera över följande frågor:
  • Känner jag igen Lena Fridlunds beskrivning i min egen skola?
  • Tänker vi så här som hon påstår att sva-lärarna gör?
  • Är vi så här dåliga på att motivera ämnet?
  • Använder vi våra tester enbart för att legitimera vår egen verksamhet?
  • Underlåter vi att se till att sva-eleverna får kommunicera så mycket som möjligt på lektionerna?
  • Har vi byggt en organisation kring sva-eleverna som gör att de springer hit och dit och rycks bort från t ex kontinuerlig ämnesundervisning?
  • Har vi byggt upp en undervisningsverksamhet kring dessa elever som går ut på att de ska ha lägre ställda krav, mindre förväntningar på sig?
  • Har vi byggt upp en organisation som gör att de elever som placeras i sva-undervisning aldrig kommer därifrån?
  • Har vi byggt upp en verksamhet där bedömning av elevernas språkkunskaper och språkutveckling inte finns?
  • Har vi byggt upp förberedelseklasser där övergång till undervisning i ordinarie klass enbart sker på basis av personliga, sociala och emotionella egenskaper hos eleverna?
Låt oss fundera över dessa frågor. Ser det ut så här i svenska skolor idag? Är så fallet har vi betydligt mer att jobba med än vad vi kanske känner till.

Men lösningen, då. Är det att helt enkelt ta bort svenska som andraspråksämnet? Nej, tycker ledande professorer, forskare, docenter och universitetslektorer från Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet och Malmö högskola i en debattartikel som publicerades i Lärarnas Tidning och som går att läsa på Lärarnas Nyheter och på Göteborgs Postens sida. De avslutar sin debattartikel så här:

För att ge svenska som andraspråk dess rätta legitimitet behövs en omfattande och långsiktig satsning på ämnet, såväl i skolan som i lärarutbildningen, samt en attitydförändring mot mångkultur som »mainstream«.

Jag håller med. Att ta bort är inget alternativ. Att satsa och utveckla och låta kompetensen sprida sig till skolans alla ämnen och skolans alla lärare är rätt väg att gå.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar