02 april 2011

Språk på sparlåga - inte bara moderna språk

Låt inte språken gå på sparlåga skriver Metta Fjelkner och Larz Blomqvist i GP. De menar att det saknas många lärare i moderna språk som har rätt utbildning och rätt kompetens. De menar även att villkoren för språkundervisningen har försämrats trots att vikten av språkkunskaper poängteras och att språkens roll, enligt regeringen, ska stärkas.

Jag håller fullkomligt med. Språk är viktigt. Kanske till och med viktigast. Språk är vårt tankeverktyg. Vårt kommunikationsverktyg. Språket är nyckeln till allt.

Vi ska självklart inte låta undervisningen i moderna språk gå på sparlåga. Men vi får inte heller glömma att vi faktiskt har en mängd barn och ungdomar i vårt land som vi faktiskt låter svenska språket gå på sparlåga för. Det är långt ifrån ok.

Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska ska, om rektor så beslutar, läsa svenska som andraspråk. Hur många av landets flerspråkiga barn och ungdomar får den möjligheten? Hur har vi det med lärarnas utbildning och kompetens inom detta område? Hur många svensklärare är det inte som bedömer och undervisar flerspråkiga elever utifrån kursplanen i svenska, hur blir det med den frågan nu när vi får lärarlegitimation? Hur många lärare, föräldrar, elever och övriga människor i samhället som fortfarande inte har förstått vad svenska som andraspråk är och varför det är så viktigt? Som fortfarande tror att det är ett "stödämne" eller en andra klassens svenska (svenska2). När ska vi gemensamt förändra det synsättet?

När ska vi satsa på kompetensutveckling för alla lärare i alla ämnen så fler lärare förstår vikten av ett språk- och kunskapsytvecklande arbetssätt? Det är trots allt ett vinnande koncept för att fler elever ska lyckas i skolan. Det är inte så svårt. Börja med dessa 7 tips så är du på god väg.

Nä, låt inte våra moderna språk gå på sparlåga. Låt inte heller modersmålen, svenska eller andra, gå på sparlåga. Men låt framförallt inte våra elever i svenska skolan idag gå miste om möjligheterna att skaffa sig ett språk att tänka på, kommunicera med och utveckla sina kunskaper på. Ett skolspråk och ett akademiskt språk som vi alla måste ha gemensamt för att bli lyckade svenska samhällsmedborgare. Nämligen svenska.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar